Verklarende woordenlijst

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Mensen die al langer bij Asait komen weten dat hij een heel eigen woordgebruik heeft om sommige begrippen te omschrijven. Hieronder wordt geprobeerd een summiere verklaring te geven voor enkele steeds weerkerende uitdrukkingen.

Voor verdere toelichting leest U best de boeken van meester Djwhal Khul (via A.A. Bailey), klik hier om ze te bekijken op een aparte pagina.

U kan ook de occulte woordentolk raadplegen. Daar vindt u veel Sanskriet woorden uitgelegd.

Elixir
Geënergetiseerd preparaat met de vibraties van metalen, mineralen en kwartsen. Het vertegenwoordigt een bundeling van Kosmische energie en zuivere Aardekrachten.
Engelen, Gidsen, Meesters
Kijk hiervoor in het document Orion: het verschil tussen Engelen, Gidsen en Meesters * channel: Wim.
Jezus
Asait zegt hierover: Diegene die u allen kent uit de geschiedkundige context als Jezus van Nazareth (Jesajah Immanuël van Nazareth) was, ten tijde van zijn incarnatie één der manifestanten en dienaren van het Plan van de Aarde. De Aarde, wier hoogste Meester en Dienaar de Christus is. Meester Jezus was toen alreeds aan de volledige versmelting van de Christus-versmelting voorbij. Daarom heeft deze ziel zich in volledige overgave opgeworpen een instrument te zijn voor de integratie van een vernieuwd Christusbewustzijn, zij het, en óm zelfs politieke en sociale interventie. (04 Sep 02)
Christus:
Asait zegt hierover: De Christus is in uw zonnestelsel de Hoogste Heer van de Trilling Liefde-Wijsheid. De Christus is die stralende deel-energie die voortgekomen is uit het aspect Liefde-Wijsheid van de God van Schepping.  (04 Sep 02)
Christusbewustzijn
Zie ook in de Wikipedia bij gnostiek. Het spirituele evolutionaire bewustzijn van de reinheid van integriteit en handeling, het meesterschap over de alchemie en ascensie, en de mogelijkheid om goddelijke waarheid, wijsheid, mededogen, vergeving, vrede, en meesterschap te kennen. Wezens met het Christusbewustzijn die in de derde dimensie geïncarneerd zijn, zijn door alle negen-dimensionale aspecten van het individuele Zelf op het Goddelijke afgestemd. (uit "Het Pleiadisch werkboek" - Amorah Quan Yin - ISBN 90-75636-09-1)
Christus-energie
Allesdoordingende en verbindende kracht, die het hele Universum bij elkaar houdt. Alle mensen en dingen zijn door dit energieveld omgeven en doordrongen. Andere namen zijn ook: Reiki, Prana, Qi (Ch’i, Ki), Universele Geest. Je kan het ook de Liefde van God voor Zijn schepping noemen.
Fluïdum, Aura
Het energieveld dat waarneembaar is rond elk object, mens en dier. Dit is zo fijn dat het niet zichtbaar is voor "gewone" mensen. Helderzienden merken het wel op, en het wordt zichtbaar gemaakt door o.a. Kirlianfotografie. Storingen in dit veld duiden op onevenwicht, soms op ziekten. Genezers kunnen deze storingen terug verhelpen.
Hypofyse
Medische uitleg: hersenaanhangsel, orgaan waar hormonen aan het bloed worden afgegeven. De hypofyse is een klein kliertje dat aan de basis van de hersenen ligt net achter de neusbrug. Het is verbonden met een steeltje uit de hersenen dat hypothalamus heet, heeft de grootte van een flinke erwt, weegt ongeveer een halve gram en heeft een belangrijke functie. De hypofyse heeft een centrale regulerende rol in de hormonale huishouding. Zo beïnvloedt en stimuleert de hypofyse o.a. de schildklier, de bijnieren en geslachtsklieren. Daarnaast produceert de hypofyse ook zelfstandig werkende hormonen zoals het belangrijke groeihormoon en prolactine dat o.a. van belang is voor de borstontwikkeling en de melkafscheiding.
Volgens Asait is het de zetel van de Ziel.
Klik hier om de ligging in de hersenen te zien.
Hypothalamus
Medische uitleg: een belangrijk regelcentrum in de hersenen. Staat in voor de lichaamstemperatuur, bloeddruk, hartslag, verbranding van vetten en koolhydraten, en de bloedsuikerspiegel. Doordat ze direct verbonden is met de hypofyse, regelt de hypothalamus ook de vochtbalans en de melkproductie bij de vrouw. De rol van de hypothalamus bij het ervaren van pijn of plezier is reeds lang bewezen, en vermoedelijk heeft ze een aandeel in het ervaren van emoties zoals woede en angst, en ook de sexuele beleving. De hypothalamus heeft de grootte van een amandelnoot en weegt maar 1/300 van de hersenen, en dat is verbazend voor zulk een levensbelangrijk orgaan. Ze loopt over in de thalamus, samen zorgen ze voor de cyclus waken-slapen.
Klik hier om de ligging in de hersenen te zien.
Epifyse (pijnappelklier)
Medische uitleg: deze klier ligt precies midden in het hoofd en heeft een belangrijke functie voor het bewustzijn van de mens. De epifyse is grijsrood en heeft de grootte van een erwt. Ze wordt ook wel het derde oog genoemd, omdat deze klier het vermogen heeft elektromagnetische stralingen waar te nemen. Ze is lichtgevoelig en regelt de biologische klok, van het dagelijkse ritme tot de jaarklok (winterslaap bij sommige dieren) en zelfs "wintermoeheid". Haar rol voor de slaap, de voortplanting en het verouderingsproces wordt nu bestudeerd. De vitale levensenergie stroomt bij veel mensen niet genoeg in dit hersendeel, zodat de epifyse niet in staat is de elektromagnetische stralingen bewust waar te nemen.
Klik hier om de ligging in de hersenen te zien.
Mantra
Een mantra is een steeds herhaalde uitspraak, bedoeld als een gezongen gebed. Meer uitleg vind je in de Wikipedia in het Nederlands, en in het Engels met nog veel meer in detail.