Privacyverklaring en disclaimer

Sonia is bereikbaar op:

+32 3 366 58 71

enkel van maandag tot en met vrijdag op werkdagen tussen 17 en 18u.
Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier. Sonia heeft echter geen e-mail. Sonia kan bereikt worden per telefoon op het afgesproken tijdstip (zie hierboven) of per brief. Het is dus zinloos naar Jan te schrijven in de hoop dat Sonia antwoordt.

Sinds 25 mei 2018 is de wetgeving rond privacy veranderd, vooral door de AVG van de europese gemeenschap.

Sonia vraagt bij een consult de volgende gegevens:

  1. Je naam en voornaam, zodat ze je kan aanspreken en aanschrijven, als dat nodig is. 
  2. Je mobiel of vast telefoonnummer, zodat ze je kan contacteren om de afspraak te verplaatsen, als dat nodig mocht blijken.`
  3. Je adres, zodat ze met jou kan corresponderen over de channeling, voor zover dat nuttig is.

Gebruik van je gegevens

  1. Je gegevens worden NOOIT aan derden doorgegeven, verkocht of verhandeld.
  2. Je gegevens worden NIET gepubliceerd op deze website of enige andere publicatie waar Sonia de auteur van is.
  3. Na één jaar worden deze gegevens vernietigd. Sonia heeft dan geen mogelijkheid meer om jou te contacteren, tenzij je opnieuw met haar contact opneemt.

Disclaimer

Door je gegevens aan Sonia te verstrekken verklaar je je akkoord met bovengaande informatie over het gebruik ervan door Sonia. Er worden geen verdere rechten hiermee verleend aan jou of Sonia.