Innerlijk overvloedsritueel (meditatie)

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
27 mrt 2002
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Labels:

Rituelen

Rituelen hebben zeer zeker te maken met de capaciteit het beeldvermogen in werking te zetten. Dus is de kracht van in- en ver-beelding gewoonweg een must. U bent allen, (en alles) trouwens geschapen en ontstaan uit de Spelende Kind-Geest van de God van schepping. Liefde is dus Scheppen, onbelemmerd.

Daarom kan het Rituele gezien worden als “Kind-Spel”, onbelemmerd, bijna vormloos, maar geïnspireerd vanuit de vrije, Goddelijke Kinderdroom. De droom, die niet “aangeleerd”, doch “overgeleverd” is. (Overlevering = in-ent-ing)

Bijvoorbeeld een ritueel voor Overvloed:

U maakt zich in verbeelding héél klein.

Stelt u (zich) een stroom voor van goudstof, die vanuit de hemel neerdaalt als een onontkoombare stroom stof, stof van het kostbaarste materiaal wat bestaat.

U zult zeker niet stikken, goud dringt door alles door, legt zich op alles en allen. Goud is niet alleen rijkdom, maar ook vrijheid, en beademing. Het principe van vrijheid is goud. De veredeling van emoties is altijd omgeven door het element goud.

Stelt u (zich) dan voor dat u baadt in een gouden kolkende wolk, van etherisch rondwervelend goud. Maak het baden reëel, zoals u inderdaad zoudt “baden” of in een ongewoon douche- experiment zoudt verkeren.

Laat enkele stonden stromen, laat ook elk stofje goud doordringen tot in de huid, de poriën, de bloedstroom, de zenuwbanen, de openingen van het lichaam. Laat de goudstof indalen en wervelen, in elke cel van het lichaam. Laat goudstof alle emoties overspoelen, laat goud ook uw enige gedachte zijn.

Laat goudstof-stroom dan doordingen tot in uw etherische geest, zodat de geest terug zijn oorsprong van Overvloed kan herkennen. Vul de aura, de botten en spieren met goud, vul de neus en de mond met goud, vul de haarpunten en de teennagels met goud. Wees goud. Denk aan niets anders dan goud.

Goud is niet alleen rijkdom: het is de vurige elektrificatie van een hogere Scheppingsenergie. Goud is een groot deel van de Kracht van de Zonne-Logos. Voor diegenen onder u die besef dragen van de kracht van de Solaire Hoofddienaar: stelt u een zonnestelsel voor zonder Zonne-Logos?!? Stelt u zichzelf dus de Zonne-Logos voor als onder meer de Alchemische Beheerder van de elementen Goud en Zilver. De kern van de zon zelf is zilverenergie. Dit is begrijpelijk, daar goud en zilver op dezelfde vibratie elkaars in- en aanvullers zijn. De Zonne- Logos of Heer heeft in deze tijden een zeer moeilijke transformatie- en regeneratie-opdracht. Daarom spuwt het fysische zonnelichaam dan ook zoveel vloeibaar-eterisch vuur uit. U begrijpt.

Zij die van oudsher vanuit verscheidene cultuur-incarnatieve belichamingen de transgressie gemaakt hebben met steeds weer de Zonne-Logos-aanbidding in het hart zullen deze waarheid, deze solaire waarheid her-kennen. Dit maakt dat diezelfden onder u in visualisatiemeditatie, in mededogen en Liefde het eigen geschapen beeld van de Zonne-Logos zullen meenemen, omdat de rode draad van deze herinnering aan deze Liefde de transformatiedoorstroming van de Zonne-Logos in hun Liefde zullen meedragen, om dan uiteindelijk de verkoeling en de vloeibaarheid en de doorstromingseffecten van het Watermantijdperk in het zinnebeeld van de Liefde van de Zonne-Logos (= Onvoorwaardelijke Overvloed = Liefde en Rijkdom en verdeling) in de stof zullen mede overdragen, herscheppen, herinneren, en dus daar mede een oerbedoeling van essentie van doorstroming van Oneindige Rijkdom zullen kunnen manifesteren.

Wat is een manifest? Denk erover en doe.

Terug naar de imaginatiemeditatie: eens eer en dankbaarheid en Liefde geschonken aan de Zonne-Logos, voel u dan door Zijn Liefde, Zijn Goud-Zilveren Liefde ingevuld. Laat binnen. Voel deze stroom wederzijdse Liefde tot op het bot instromen. Laat gebeuren. Alles gebeurt in feite op wat u allen zou definiëren als “romantisch gebeuren”. Romantiek hoort bij meditatie.

Laat rustig de gouden overvloed een tijd stromen, en houdt uzelve ondertussen zo stil mogelijk. De stroom zelf is zich bewust van wat hij doet. Vertrouw, als het bewustzijn van de stroom zelf voldoende gevuld heeft zal u automatisch een voldaanheid voelen, tegelijk met de energie van een belofte van herhaling. Dit is uw aller zekerheid. Alles is dus inderdaad in het ontvangende en open voelen, het krijgen gelegen.

Voelt u de volledige voldoening van de in- en opvulling, blijft u nog inactief, een wijle stil, tot de energie zich uit zichzelf reguleert in een gevoel van voldaan zijn. Dit is voor elk van u verschillend in tijdritme, tempo. Wees niet te attent op de anderen. Ga elk van u in eigen invulnoodzaak voelende ritme laten “geschieden”. Het sacrale durende moment van invulling van de leden van de groep gebeurt automatisch. Elk van u allen kan dan op eigen ritme en tempo beginnen het Hart toe te vouwen in dankbaarheid en alzo de ritme-doorspoeling-flux van overvloed laten “verteren” met het gevoel dat er een volgende flux er altijd zal zijn, wanneer ook maar gewenst of noodzakelijk zal zijn.

Daarna is het noodzakelijk én evident dat men in de Stilte van de gewelven van de Geest, alle goede Krachten en Wezenheden dankt voor het Planetaire, Solaire, en Intergalactische; dankt in de eenvoud van het menselijke Hart en de menselijke Spreektaal. Men laat dan de opgeslagen overvloedenergieën doordringen tot in de zelfs ongekende cellen van het bewustzijn, de hoeken van verwondering van de geest, én van het lichaam. Het emotionele lichaam zal herkennen dat Overvloed in onvoorwaardelijkheid niet zozeer een natuurlijk erfrecht is waarnaar gestreefd of geoefend worde, maar dat dit alles uiteindelijk de normale bedoelde oorspronkelijke zijnsstaat is, waar lawaai van explanatie, analyse, overdenking of meten naar waardevol zijn buiten valt.

Overvloed is dus een staat van Liefde, een staat van Zijn, en dus automatisch een Verbonden zijn, en dus van doorstroming zonder controle.  

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2022 Sonia Hoste