Over de chemische wereld

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
11 nov 2001
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Labels:

Chemie is de basis van Alchemie. Dit is het verbinden van de Geest met de Materie. Wetenschappers zijn tot de bevinding aan het komen, dat gedachten trillingen zijn, en bijgevolg uitzenden, iets wat de esoterische realiteit steeds onderhouden heeft. Er bestaan inderdaad gedachtenmoleculen. Dit zijn deel vibraties van een geheel van gedachten. Een opinie, een overtuiging, een conclusie.

De te volgen weg gaat echter vanuit de volledige overstijging van het gewone denken. De grensoverstijgende beweging van het gewone logische denken gaat gepaard met de kracht van het voorstellingsvermogen. Daarom is het nodig meer hersenonderdelen bewust te gaan gebruiken en activeren. De frontlobben staan hier voor een zware impact-inductie. Wanneer dan geheugen, waaronder zeer zeker in het Akasha-geheugen, zich verbindt met grensoverschrijdend denken en met voorstellingskracht, start van daaruit de kracht van het hoger trillend creatief denken, dat geen denken meer is, maar pure Alchemische Creatie. De mens zou er goed aan doen, daarom het voorstellingsvermogen veel sterker te gaan activeren. Daarom moet de kindkracht terug haar kans krijgen, het vertrouwen en de onbevangenheid. De energie van het voorstellingsvermogen wordt onderschat, vanwege het controlepatroon. Als u een beeld, verlangenbeeld, heeft van een wensdroom, ga dan deze droom eerst in voorstellingsvermogen omzetten, in Beeldkracht. De beeldkracht is echter verloren gegaan, veroordeeld al reeds eeuwen als ”fantasie”. Beeldkracht wordt geactiveerd door eerst terug te leren “kijken” naar de dingen.

Niet onzinnig is een bepaalde Oosterse culturen, en in oudere etnische culturen het kijken een onvermijdelijk gegeven. Kijken tot de ogen branden. Men vergeet al te vaak dat de energie van het bekekene zich print op het netvlies van het oog, zodat de print van wat bekeken wordt, van daaruit zich verspreidt in bepaalde hersenpartijen. Dit misschien eerst ter reproductie van het geziene, om van daaruit te worden ingebouwd met meerdere zaken van grensoverschrijdende aard. Deze laatste worden dan op uw Planeet gekwalificeerd als gevaarlijke fantasie, die alle “nodige” controle in de weg staat.

Het is echter als men met hart en ziel tot de kern van het bekekene doordringt, dat juist aarding-energie geactiveerd wordt. Op deze wijze voelen bijvoorbeeld kunstenaars zich met het hart in de hemel, het hele wezen in de aardse materie, maar met een leeg mentale. Wat uiteraard de correcte toestand tot Schepping is, en de eerste beweging tot Hoger creatieve denk-actie. Daarom ook is de terugval vanuit deze positie van creatieve toestand voor zovele creatieven pijnlijk te noemen, en terecht. De spanningsvelden van een creatieve mens zijn van zulk hogere trilling, dat het wrijvingsveld tussen deze trilling, en de terugkomst in een volledig lagertrillende wereld, als zeer pijnlijk ervaren worden. Dit is het lot van de creatieve mens.

De keuze is aan u allen: u bent oneindig vrij, het voorstellingsvermogen aan te spreken of niet. Daar ligt de hele bestemming van elk van U allen. Elke vorm van de angst is dodelijk voor elke vorm van creatie. Een minimum aan spanning is echter nodig als aanzetveld voor de beginnende “gedachte”. Alchemie van schepping heeft inderdaad dus te maken met de spanning van grensoverstijgend voorstellingsvermogen.

Keuzen zijn, in hun energie niet bepálend, maar bevrijdend. 

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste