Gebeden

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Overzicht van de pagina

Gebed voor de cellen

U bent een Lichtwerker en U heeft gekozen het licht van de Godsgeest die U bent te laten doordringen tot in de celgroepen. Men “doet” liefde niet, we laten Liefde die er altijd geweest is vrij stromen. Men geeft bijvoorbeeld het Jawoord aan de cellen…

Ja, beste cellen, ik geef U – in onvoorwaardelijke Liefde en dus in onvoorwaardelijk Licht –
de toelating terug in uw lichttoestand te gaan staan.
En dank U wel voor het werk dat U heeft geleverd door in de duisternis te gaan staan .
Dank U, beste cellen. Er moet U niets vergeven worden, U heeft uw werk gedaan
en vanaf nu mag U terug in Liefde en Licht gaan staan.
In Lichtliefde, Vlinderlicht gaan staan… Want nu is mijn bewustzijn daar achter.
Dank U wel voor het lerende werk dat U verrichtte tot mijn bewustzijnsverhoging.
Ik geef U een bevel en de toelating terug in uw oorspronkelijke code te gaan geloven en te gaan staan. 

IK BEN DIE IK BEN en ik breng U terug tot IK BEN.
IK BEN Licht, IK BEN Liefde, IK BEN doorstroming, IK BEN verbondenheid. 

Ik, de cel, zeg dat U de cel verbonden bent met de andere cellen
en dat er geen onderbreking meer is, dat er geen afdelingen meer zijn, dat er geen onder-delen meer zijn.
Ik zeg U voorgoed, de wereld, uw leven is niet gescheiden,
U bent verbonden met alles, met alom.
U, beste cel, bent verbonden met de lichtcel naast U.
U bent dus het licht, U bent de liefde, U bent de doorstroming,
U bent de genezing.

Dit is de code die de sleutel is tot Uw lichtwording,
herwording tot de herinnering van wat U altijd geweest bent,
en dank U voor Uw werk.

Asait, 26 Dec 2003. Met dank aan Geert.

Terug naar boven Afdrukken

Heer, maak mij een Instrument van Uw vrede

Heer, maak mij een Instrument van Uw vrede.
Waar haat is, laat mij liefde zaaien.
Waar wanhoop is – laat mij hoop brengen;
Waar twijfel is – vertrouwen.
Waar duisternis is, laat mij Licht brengen;
Waar verdriet is - Vreugde.

Onze Goddelijke Meester, laat mij niet steeds op zoek zijn –
om getroost te worden evenals troosten
Om begrepen te worden evenals te begrijpen
Om geliefd te worden evenals lief te hebben
Want het is in geven dat wij ontvangen
Het is in vergeven dat wij vergeven worden
En het is in sterven dat wij geboren worden in het eeuwig leven.

Franciscus van Assisi (meester Koot Humi)

Terug naar boven

Het Jezus-gebed

Aramese Peshitta- versie (in een aan het Nederlands aangepaste vorm) Nieuwe vertaling naar G. Lamsa
Eng. bewerking: N. Douglas-Klotz
Duitse bewerking: J.-E. Berendt
Traditionele versie (naar Luther, Septuaginta en Vulgata) Hertaling door ilsemariabrinkman@hotmail.com
Awôehn d’bashmâya Moeder-Vader van al wat geschapen is! Onze Vader Die in de hemelen zijt! Alvader-Moeder, Al-Ene
van het Al, in het Al
Nitkâdish schmôeoch Uw naam weerklinkt heilig door ruimte en tijd! Uw naam worde geheiligd! Heilig en geheim zijn Uw namen
Titeh mâlchoeta Uw goddelijk één-zijn scheppe in liefde en licht — eeuwig en nu! Uw koninkrijk kome! Gij woont in dadenkracht en Licht
Nechwâ zwejânach aikânah d’bashmâya af b’ààrha Laat Uw wil door de mijne geschieden — zowel in de geest als in de stof! Uw wil geschiede - gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Laat Uw verlangen met het mijne zijn,
Hier, Nu en in het Al
Hâwlan lâchma tsöenkanan jâomanah Geef ons dagelijks ons voedsel — naar lichaam en ziel! Geef ons heden ons dagelijks brood! Raak me aan en voedt me met Uw verwondering
om Uw verlangen te vervullen,
mijn overgave aan U, de ander en het Al
Wâschboeklan chowén aikain´nah dóphchnaan schwoechôen Ichajewén Slaak de banden van mijn fouten — zoals ik die van anderen slaak! En vergeef ons onze schulden - gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Aanvaard me dat ik nog niet heel ben, nog niet met U verbonden,
Vergeef me mijn wankel pogen om me met U te verbinden
zoals ik mijn medemens aanvaard, zijn niet-Heel zijn, zijn niet geheeld zijn
Wéla tâchlan l’nisjoena
Eela pâtzan min bishâh
Laat mij niet teloorgaan aan oppervlakkigheid en materialisme!
Bevrijd mij van onrijpheid en van alles, wat mij vasthoudt en maakt dat ik niet kan loslaten!
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze!
Leidt me weg van schijn en niet-weten,
en bevrijd me van wat me weghoudt van het Licht
Mittóel dilachchi mâlchoeta wachâila wetéschboekta lollâm almin Want van U is de kracht en het gezang van het heelal hier en nu en tot in eeuwigheid. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Want in U en uit U
is het Licht
Ameyn. Amen. Amen. Amen.

Terug naar boven

Overvloedsgebed

Jullie, door Wie alles is en wordt, en zonder Wie niets blijvend is,
(vragen wij:) geef ons de financiële ruimte om verder te bouwen
aan wat onze Ziel aan het Plan kan bijdragen,
en geef ons vooral het durende Bewustzijn
om de dingen die tot ons komen in verdere constructie om te zetten.
Wij danken U hartelijk voor Uw grote ondersteuning.

Jan, 19 Sep 2000

Terug naar boven

Mantra van de nieuwe groep van werelddienaren

Moge de Macht van het Ene Leven stromen door de groep van alle ware dienaren.
Moge de Liefde der Ene Ziel het leven kenmerken van allen die de Verhevenen trachten te helpen.
Moge ik mijn aandeel in het Ene Werk volbrengen door zelfvergetelheid, niet kwetsen en het juiste woord.

De Nieuwe Groep van Wereld Dienaren is een op subjectieve wijze samengestelde groep van mensen uit alle rassen, klassen en geloven. Het zijn mensen die het Plan dienen, de mensheid, de Hiërarchie en de Christus, op hun eigen wijze en in hun eigen omgeving. De Groep heeft geen uiterlijke Organisatie en geen enkel organisme is verantwoordelijk voor haar activiteiten.

Er bestaat een sterke subjectieve verhouding tussen alle dienaren van het Plan. Deze samenhangende, geïntegreerde groep draagt geestelijke energie over naar alle gebieden van menselijk denken en handelen om wereldeenheid en juiste menselijke verhoudingen teweeg te brengen. Mannen en vrouwen van goede wil verbinden zich elke dag om vijf uur (plaatselijke tijd), in gedachten met de wereld groep van dienaren, gebruik makend van de korte opdracht, stil en met geconcentreerde aandacht.

Wereld Goede Wil, tevens zetel van de Lucis Trust zorgt voor de verspreiding van deze mantra.

Terug naar boven

Gebed van de helende engelen

Van God naar de aarde gebracht door de aartsengel Michaël

Laat, o helende engelen, uw hemelse heerscharen neerdalen op mij en op al mijn dierbaren.
Laat me de straal van uw helende engelen op mij voelen, het licht van uw helende handen.
Ik zal uw heling laten beginnen zoals God het toestaat. Amen

Terug naar boven

Mantra van Eenwording

Eén zijn de mensenzonen en één ben ik met hen.
Liefde betracht ik, en geen haat.
Te dienen tracht ik zonder verplichte dienst te vorderen.
Te helen tracht ik, niet te wonden.

Moge het lijden zijn beloning van licht en liefde brengen.
Moge de ziel de uiterlijke vorm beheersen en ook het leven en al wat er gebeurt en de liefde doen verschijnen die de grondslag is der lotgevallen van deze tijd.
Moge visie komen en inzicht. Moge de toekomst zich ontsluieren.

Dat innerlijke eenheid te voorschijn kome en uiterlijke scheuring worde overbrugd.
Dat liefde zegeviere en alle mensen zich tot de liefde bekeren.

Terug naar boven