Asait over overvloed

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
06 dec 2008
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Labels:

Asait zegt:

Er bestaat nergens zoveel moleculair-atomair verdichte OVERVLOED in materie en niet alleen in materie maar in geest en in emotionele capaciteiten en in creatieve capaciteiten als OP UW PLANEET. U weet dat hele partijen overvloed vast gekristalliseerd zitten in een socio-economisch toelatingssysteem maar ook in frauduleuze systemen van gigantische orde. Er is een grote noodzaak dat groepsvorming zal geschieden waarbij de geest van de meditatie zich vooral zal toespitsen op het los bombarderen van de vastgezette overvloed.

(met dank aan Chris)

Een economische balans realiteit WIN, WIN situatie

Mensen op uw planeet zullen absoluut kunnen leren balans maken. Het zal nodig zijn wil de menselijke geest zich ooit een realiteit scheppen, een financiële realiteit of beter nog gezegd een economische, een balans realiteit wanneer geld gaat verdwenen zijn.

En wanneer de mens van nu zal terug komen op Moeder Aarde, dan zal die zich herinneren hoe hij als u het nu wil doen, hoe hij toendertijd met een groot hart maar zonder zichzelf te verraden en met een immense intelligentie, de intelligentie van het hart toen veel, veel balans heeft gemaakt door ook te beginnen in plaats van enkel economisch-financieel te ruilen ook dienstenruilen te plegen. Hoe hij het dan gedaan heeft.

Want zo zal het zijn. En dingen die zullen zijn die kunnen op zijn best toch voorbereid worden.

Het is aangeraden zogenaamd (en kijk nu hoe uw ziel het u zegt:) Het is aangeraden als volgt te werk te gaan:

Geïncarneerden, adepten, discipelen, aspiranten of hoe u het ook wil noemen; iedereen moet kunnen winst maken als een soort van draagvlak om te kunnen het werk te doen. En om in het werk doende dingen te kunnen ronddelen zodat verbindingen toch terug gemaakt worden, zodat dat plateau van rijken en dat plateau van armen eindelijk bij mekaar kunnen komen.

Dat is de reden waarom discipel moet kunnen vergaren en moet kunnen winst maken. Dat is dan geen winst maar het is investering. Het is een plateau vormen waarin steeds weer die gewoontepatroonstructuren doorgaan dat de winsten verdeeld worden over de wereld, maar dat die persoon die verdeling veroorzaakt ook zelf kan leven en werken. En dat is een enorm verschil met hoe het nu is op Moeder Aarde.

Daarom zullen discipelen nooit weerspannig zijn als er hun gezegd wordt: “Jij moet zorgen dat jij rijk wordt alsjeblief, alsjeblief als het even kan. Want hoe kan je anders, je grandioze werk doen en grandioze dingen maken en aanschaffen en grondstoffen aanschaffen en dat zomaar de wereld laten ingaan? Als je niet beslist voor jezelf dat je rijk moet worden, om te kunnen je werk doen en om goedmoedig en met zulk een hart (dat bijna in de Kosmos niet binnen kon, zo groot is het)? De dingen te laten doorstromen, en te verkopen en af en toe weg te geven als je het wil.”

Dat is de reden waarom elk mens rijk moet zijn, ziet u. Dan zullen die schema’s verdwijnen van “daar de rijken” en “daar de armen”. En in die optiek dient u ook te handelen.

(met dank aan Pascal)

Hij heeft aangegeven hoe op verschillende manieren overvloed kan worden aangetrokken:

 • Schema: wat is overvloed?
 • Methode: hoe bereik je overvloed?
 • Meditatie: hoe visualiseer je overvloed?
 • Ritueel: hoe veranker je je visualisatie voor overvloed?
 • Facetten: over intentie, onvoorwaardelijkheid en werken met je Hart.
 • Toestaan: hoe kan men overvloed leren toestaan in zijn leven?
 • Hanteren: hoe ga je om met overvloed?

Zijn andere teksten hebben hier ook zijdelings mee te maken, of raken het onderwerp aan:

 • Keuzen: kiezen voor overgave en overvloed.
 • De Ikken: verhindering voor het beleven van overvloed.
 • Tegenstand: belemmeringen overwinnen.

Ook teksten van andere bronnen geven aanwijzingen en inspiratie:

 • Co-creëren: handelen vanuit je kern (Vrij uit "Her-inneren" - Steve Rother en de Groep - ISBN 90-73798-69-8
 • Universele principewet uit het boek: "De Astrale Ruimte" - Tom Youngholm - Bzztôh - ISBN 90-5501-227-0 (uitgeput?)
 • Universal Laws: Djwhal Khul (via A.A. Bailey) en Kuthumi (via Helena Petrovna Blavatsky)

Maitreya (via Margaret Birkin) heeft een bericht gegeven over overvloed, hier kun je het lezen. (in het Engels)

Hij gaf ook een tekst over geld. Hier is de hele site met veel Nederlandse teksten.

Eenvoudige rituelen kunnen ondersteuning geven:

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2022 Sonia Hoste